Foto's

Wie is online?

We hebben 6 gasten en geen leden online

 • De S.A.W.W. doet er alles aan om haar activiteiten voor iedereen zo aantrekkelijk en veilig mogelijk te maken. Aanwijzingen van de organisatie zijn hierop gericht.

 • Als u de huisregels overtreedt, kunnen wij u direct de toegang ontzeggen. Constatering van strafbare feiten melden wij altijd bij de politie. Als u onze activiteiten bezoekt waar videocamera’s hangen, stemt u er mee in dat er opnamen van u gemaakt kunnen worden. Na ongeregeldheden of ongevallen kunnen opnamen aan derden worden getoond.

 • Vindt u tijdens onze activiteiten een voorwerp dat kennelijk aan een andere bezoeker toebehoort, levert u dat dan bij de organisatie in. Gevonden voorwerpen worden na uiterlijk twee weken naar de politie gebracht. Wie een gevonden voorwerp ophaalt, moet zich kunnen legitimeren.

 • De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden bij verlies of schade aan kleding en andere eigendommen.

 • Het betreden van en deelnamen aan activiteiten in en rondom de feesttent, 't Boshoes of overige locaties is op eigen risico. U kunt de organisatie niet aansprakelijk stellen voor enig letsel, materiële en/of immateriële schade van bezoekers.

 • Ter bescherming van uw eigen en andermans veiligheid kunnen wij u fouilleren. Daarnaast kunnen wij u in het kader van de minimumleeftijd vragen om een legitimatiebewijs. Indien hieraan geen medewerking door de bezoeker wordt verleend, kan de toegang bij activiteiten worden ontzegd. Beslissingen van de organisatie of een portier zijn bindend.

 • U mag geen wapens dragen of binnen handbereik hebben. Ook een groot zakmes wordt als wapen gezien. Draagt u toch een wapen, dan waarschuwen we de politie. U mag ook geen hard- of softdrugs zoals pillen  of joints gebruiken. U mag ze ook niet op zak hebben. Organisatiemedewerkers of portiers mogen u vragen mee te werken aan fouillering. Weigert u zich te laten fouilleren of wordt u betrapt op bezit, gebruik of verkoop, dan volgt verwijdering.

 • U mag zich niet schuldig maken aan ongewenste intimiteiten, aan racisme en aan discriminatie. Bedreiging, mishandeling en andere vormen van agressie zijn verboden.

 • Wie zich hinderlijk of aanstootgevend gedraagt, al dan niet ten gevolge van overmatig drankgebruik, krijgt één waarschuwing. Bij herhaling volgt verwijdering.

 • Toiletruimten zijn alleen bestemd voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen dan toiletteren is niet toegestaan.

 • U mag niet hinderlijk samenscholen. Vermoedt de organisatie of een portier een hinderlijke samenscholing dan kunnen de vermoedelijke deelnemers onmiddellijk de toegang worden ontzegd.

 • Onze binnenactiviteiten zijn rookvrij. Indien aanwezig mag u wel roken in de daartoe aangewezen ruimtes, te herkennen aan het “Roken toegestaan” logo. Indien u het (wettelijke) rookverbod overtreedt kunnen wij u aansprakelijk stellen voor de door de overheid opgelegde sancties en eventueel daaruit voortvloeiende schade voor onze organisatie.

 • U bent verplicht een consumptie te bestellen. U mag die consumptie alleen binnen de feesttent/'t Boshoes of bijbehorend terras gebruiken. U mag geen consumpties of consumptieverpakkingen van buiten af mee naar binnen nemen.

 • U mag eigendommen van onze organisatie niet mee naar buiten nemen met uitzondering naar een bijbehorend terras. Dat geldt niet alleen voor glaswerk maar ook voor blikjes en alle andere eigendommen. Als u beschadigingen veroorzaakt, draait u op voor reparatie of vernieuwing.

 • Bij het betreden en verlaten van onze activiteiten vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden. De politie zal hiertegen zo nodig optreden.

 • Heeft u klachten, van welke aard ook? Meld deze onmiddellijk bij de organisatie. Aan klachten achteraf kunnen wij vaak weinig meer doen.

 • Als u de huis- en gedragsregels overtreedt, mag u door de organisatie of portier meteen worden verwijderd.

 • Constatering van strafbare feiten wordt te allen tijde bij de politie gemeld.

Postadres

Postadres
S.A.W.W.
t.a.v. M. Bijlholt
Hoofdweg 153
9678 PK Westerlee
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Partners

Mediapartner van de S.A.W.W.